Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Gmina Legnica posiada 100% udziałów w Spółce