Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Adres ul. Domejki 2; 59-220 Legnica
Numer KRS 0000056511
Numer REGON 390391389
Numer NIP 691-020-13-13
Kapitał zakładowy 43 114 000,00
Kapitał wpłacony 43 114 000,00