Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Skargi, reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK sp. z o.o. można składać: pisemnie na adres operatora przewozów: MPK sp. z o.o. ul. Domejki 2, 59-220 Legnica skr. poczt. 254 telefonicznie
na nr 76 722 34 00, 76 722 34 06 (całodobowo u Dyspozytora Ruchu), elektronicznie na adres e-mail: mpk@mpk.legnica.pl, elektronicznie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej MPK - www.mpk.legnica.pl.

Termin rozpatrywania skarg i reklamacji dot. warunków obsługi pasażerów, warunków odprawy oraz przewozu osób, bagażu lub zwierząt wynosi 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.