Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. 49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 2. 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 3. 49.41.Z transport drogowy towarów
 4. 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 5. 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 6. 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 7. 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 8. 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 9. 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 10. 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 11. 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 12. 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 13. 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 14. 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 15. 47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 16. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 17. 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
 18. 81.29.Z pozostałe sprzątanie
 19. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 20. 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 21. 85.60.Z działalność wspomagająca edukację