Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Prezes Zarządu - Dyrektor Zdzisław Bakinowski