Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Członkowie Marcin Borys - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Harasimowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Artur Mały
Rafał Jankowski