Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
ul. Domejki 2
59 - 220 Legnica

tel. 76 722 34 00
fax. 76 723 94 10